Χαιρετισμός Προέδρου Ιστορικό Σκοποί της Ένωσης Διοίκηση - Οργάνωση Επικοινωνία
 
Αρχική Σελίδα
Επαρχία Λευκωσίας
Επαρχία Λεμεσού
Επαρχία Λάρνακας
Επαρχία Πάφου
Επαρχία Αμμοχώστου
Επαρχία Κερύνειας
Νομοθεσίες-Κανονισμοί
Συνέδρια
Σεμινάρια - Ημερίδες
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Διασυνδέσεις
Διεθνείς Συνεργασίες
Χρήσιμα έγγραφα
Εκδόσεις
Εκθέσεις
   

Διοίκηση - Οργάνωση

<<ΠΙΣΩ>>

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Γενική Συνέλευση:

Ανώτατο όργανο της Ένωσης, είναι η Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης με την Επαρχιακή του Επιτροπή η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και 5 μέλη που αποτελούν το Επαρχιακό Συμβούλιο και το οποίο εκλέγεται ανά τριετία. Η Επαρχιακή Ένωση Αμμοχώστου, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης και των κατεχόμενων κοινοτήτων, εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, λόγω ακριβώς του μέχρι σήμερα μικρού αριθμού Κοινοτήτων που εκπροσωπεί (6 επί συνόλου 66)  αφού οι υπόλοιπες 60  ως γνωστόν, είναι κατεχόμενες από τα Τουρκικά Στρατεύματα από το 1974


Διοικητικό Συμβούλιο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 21μελές και μέλη του είναι οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, Οι Γενικοί Γραμματείς και οι Ταμίες των Επαρχιακών Συμβουλίων.

Η Επαρχία Αμμοχώστου εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο υπό του Προέδρου της. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γενικό Οργανωτικό, σε συνεδρία του που ακολουθεί της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συνέρχεται μετά την ανάδειξη των Επαρχιακών Συμβουλίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διεξάγει την προκαταρκτική εργασία αναφορικά με θέματα τα οποία θα εξεταστούν στη Γενική Συνέλευση που διαχειρίζεται και διευθύνει τις εργασίες της Ένωσης και φροντίζει να τηρούνται οι πρόνοιες του καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν με την σειρά ιεραρχίας οι πιο κάτω:

Πρόεδρος: 

Kιτρομηλίδης Ανδρέας
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Καπέδων

Αντιπρόεδρος:

Παπαχρίστου Χριστόδουλος
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ψεματισμένου

Γενικός Οργανωτικός: 

Νικάνδρου Μιχάλης
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αναρίτας

Μέλη: 

Περικλή Λευτέρης

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Απαισιάς

Τρισόκκας Κυριάκος

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Λιοπετρίου

Γιάγκου Δήμος 

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης

Κωνσταντίνου Άρης

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αστρομερίτη

Λεοντίου Χριστάκης

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγ. Κωνσταντίνου

Τούρβας Μενέλαος

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάθηκα

Κουμενίδης Λούης

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων

Τσιούρτου Μαρία

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Πάνω Δικώμου

Τσάτσου Θεόδωρος

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Μαθιάτη

Ορφανού Ανδρέας

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Τριμίκλινης

Θεοχάρους Μάριος

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγ. Μαρίνα
(Χρ.)

Μιχαήλ Δαμιανός

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Σκαρίνου

Κυριάκου Σωτήρης

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγροκηπιάς

Ιωάννου Σάββας

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Όρκας

Μιχαήλ Ευγένιος

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους

Κανάρη Βασιλική

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Νικόκλειας

Ταντής Σάββας                

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κιτίου

Αθανασίου Ανδρέας

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Μύρτου

Παναγιώτης Δαμιανού, Εκτελεστικός Γραμματέας

Εκτελεστική Επιτροπή:

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Οργανωτικό, και τους Προέδρους και Αντιπροέδρους των Επαρχιακών Ενώσεων εφόσον δεν κατέχουν οργανική θέση στην Ένωση και έχει ευθύνη και εξουσία για τα πιο κάτω:

Α.

Εκτελεί ή υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Β.

Θέτει ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου όλα τα θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών της.

Γ.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης εκπροσωπεί μαζί την Γραμματεία και τον Εκτελεστικό Γραμματέα , στις μετά τρίτων σχέσεις της Ένωσης δηλαδή οποιασδήποτε Αρχής, Σώματος, Οργανισμού ή Δικαστηρίου, ενώ ο Εκτελεστικός Γραμματέας είναι και υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των εργασιών της Ένωσης.

Την Eκτελεστική Eπιτροπή απαρτίζουν οι ακόλουθοι:

1.

Κιτρομηλίδης Ανδρεάς

2.

Παπαχρίστου Χριστόδουλος

3.

Νικάνδρου Μιχάλης

4.

Περικλή Λευτέρης

5.

Τρισόκκας Κυριάκος

6.

Γιάγκου Δήμος

7.

Κωνσταντίνου Άρης

8.

Λεοντίου Χριστάκης

9.

Τούρβας Μενέλαος

10.

Κουμενίδης Λούης

11.

Τσιούρτου Μαρία