Χαιρετισμός Προέδρου Ιστορικό Σκοποί της Ένωσης Διοίκηση - Οργάνωση Επικοινωνία
 
Αρχική Σελίδα
Επαρχία Λευκωσίας
Επαρχία Λεμεσού
Επαρχία Λάρνακας
Επαρχία Πάφου
Επαρχία Αμμοχώστου
Επαρχία Κερύνειας
Νομοθεσίες-Κανονισμοί
Συνέδρια
Σεμινάρια - Ημερίδες
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Διασυνδέσεις
Διεθνείς Συνεργασίες
Χρήσιμα έγγραφα
Εκδόσεις
Εκθέσεις
   
Σκοποί της Ένωσης

1.

Η προάσπιση και προώθηση των εξουσιών, συμφερόντων, δικαιωμάτων, και προνομιών των Μελών και γενικά της ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας των Τοπικών Αρχών.

2.

Η μόνιμη και σε οργανωμένη βάση συνεργασία των μελών και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τους προς επίτευξη των κοινών στόχων.

3.

Η συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών που βοηθούν στην συνεργασία των Κοινοτήτων.

4.

Η έκφραση απόψεων προς οποιανδήποτε Αρχή, Σώμα, Οργανισμό ή πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης και της Βουλής) και διεκδίκηση από την πολιτεία θεμάτων που σκοπό έχουν την ανάπτυξη και διεύρυνση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

5.

Η συμμετοχή της σε Διεθνή Οργανα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η εκπροσώπηση της σε Τοπικά και Διεθνή Συνέδρια.